ST. LAURENCE GOLF VOITTI OIKEUDENKÄYNNIN

Helsingin käräjäoikeudessa vireillä ollut  St. Laurence Golf Oy:n ja MyGolf Oy:n välinen riita-asia päättyi  St. Laurence Golf Oy:n voittoon.

Oikeudenkäynnissä oli kysymys siitä, että St. Laurence Oy vaati kanteellaan MyGolf Oy:n velvoittamista maksamaan 15 osakkeen vastikkeet vuodelta 2020 ja 18 osakkeen vastikkeet vuosilta 2021 ja 2023. MyGolf Oy kiisti kanteen. MyGolf Oy vaati omilla kanteillaan St. Laurence Golf Oy:n ja sen hallituksen jäsenien velvoittamista  maksamaan MyGolf Oy:lle vahingonkorvausta n. 51 000 euroa sekä käräjäoikeutta julistamaan yhtiökokousten  9.6.2020 ja 28.4.2021 tekemät MyGolf Oy:n omistamien osakkeiden, joiden vastikkeet olivat maksamatta, pelioikeuksien haltuunottopäätökset pätemättömiksi tai mitättömiksi. MyGolf Oy vaati myös hallituksen kokousten päätösten, joilla em. yhtiökokousten päätökset oli pantu täytäntöön, julistamista pätemättömiksi tai mitättömiksi. MyGolf Oy perusteli vastikkeiden maksamattomuutta mm. sillä, että St. Laurence Golf Oy ja sen hallitus olisivat aiheuttaneet osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen vastaisilla toimillaan maksamattomia vastikkeita suuremman vahingon MyGolf Oy:lle. MyGolf Oy  väitti, että vahinkoa olisi aiheutunut mm. tarpeettomista koronarajoituksista, osakeyhtiölain vastaisesta peliohjesäännöstä sekä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen vastaisista pelioikeuksien haltuunottopäätöksistä.

 

Käräjäoikeus hylkäsi 30.6.2023 antamallaan tuomiolla kaikki MyGolf Oy:n vaatimukset ja velvoitti MyGolf Oy:n maksamaan St. Laurence Golf Oy:lle avoinna olevat vastikesaatavat pääomaltaan n. 43 000 viivästyskorkoineen sekä korvaamaan St. Laurence Golf Oy ja sen hallitusten jäsenten oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Päätös ei ole lainvoimainen. MyGolf Oy voi pyrkiä valittamaan tuomiosta hovioikeudelle, mikä edellyttää, että hovioikeus myöntää MyGolf Oy:lle jatkokäsittelyluvan.

• Lisää uutisia •

20.05.2024

Jokainen meistä on joskus ollut aloittelemassa omaa taivaltaan golfin ihmeellisessä maailmassa. Ensin piti löytää itselleen seura ja kenttä jossa pelata ja sitten jossain vaiheessa uskaltautua jopa kentälle pelaamaan samassa lähdössä

20.05.2024

ST. LAURENCE GOLF TÄLLÄ VIIKOLLA AAMURÄNNI alkaa klo 7-> (kirjaathan itsesi rännivihkoon selkeällä käsialalla) AJANVARAUS JA CADDIEMASTER MA-TO 8:00-18:00 & PE-SU 8:00-17:00 TOIMISTOPALVELUT ARKISIN MA-PE 9-16 (tai erikseen sovittaessa muuna

13.05.2024

ST. LAURENCE GOLF TÄLLÄ VIIKOLLA AAMURÄNNI alkaa klo 7-> (kirjaathan itsesi rännivihkoon selkeällä käsialalla) AJANVARAUS JA CADDIEMASTER MA-TO 8:00-18:00 & PE-SU 8:00-17:00 TOIMISTOPALVELUT ARKISIN MA-PE 9-16 (tai erikseen sovittaessa muuna