Kilpailut

 

Kilpailukalenteriin pääset alla olevasta linkistä

NexGolf – Kilpailukalenteri

Yleiset kilpailumääräykset St. Laurence Golf Ry 2023

St. Laurence Golf ry:n järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuraavia kilpailumääräyksiä ellei kilpailukutsussa ole toisin ilmoitettu. Lisäksi voi olla kilpailukohtaisia kilpailumääräyksiä.
Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited –organisaation kulloinkin voimassaolevia golfsääntöjä.

Osallistumisoikeus

Seuran omiin kilpailuihin osallistumisoikeus on kaikilla seuran jäsenillä.

Avoimiin kilpailuihin osallistumisoikeus on kaikilla tasoitusrajat täyttävillä amatööripelaajilla sekä ammattilaisilla. Katso myös kohtaa Tasoitukset.

Ammattilaisille avoimiin kilpailuihin osallistumisoikeus on amatööreillä ja ammattilaisilla, amatöörien tasoitusraja -10.

Mestaruuskilpailuihin voivat osallistua pelaajat joiden kotiseura on St Laurence Golf ry ja jotka tasoitusjärjestyksen perusteella on kelpuutettu kilpailussa pelattavaan sarjaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.
Pelaajan on ilmoittautuessaan ilmoitettava, mihin kilpailusarjaan hän osallistuu.
Viikonlopun kilpailuihin Ilmoittautuminen päättyy kilpailua edeltävänä tiistaina klo 16.
Ilmoittautuminen kirjoittamalla nimi ja jäsennumero ilmoittautumislistaan tai NexGolfin kautta tai seuran toimistoon kirjallisesti. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan seura ja tasoitus.

Osanoton peruuttaminen

Ilmoittautuminen on peruttava ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Sen jälkeen tapahtuvissa peruutuksissa on pelaaja velvollinen maksamaan koko kilpailumaksun. Tällöin pelaajalla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin vasta sen jälkeen kun hän on maksanut edellä mainitun kilpailumaksun. Mikäli pelaaja on estynyt osallistumasta kilpailuun sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, hänen on viivyttelemättä ilmoitettava asiasta kilpailun johtajalle joka voi myöntää vapautuksen kilpailumaksusta. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään puoli tuntia ennen pelaajan starttiaikaa.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan jonotuslistalle.
Jonotuslistalta kilpailuun pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä mikäli poisjäämisiä ilmaantuu.

Kilpailumaksut

Kilpailumaksu ilmenee kilpailukutsusta.

Mestaruuskilpailuissa ei ole kilpailumaksua.

Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailua. Kilpailijoiden tulee ilmoittautua toimistossa viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaa ja maksaa kilpailumaksu.

Lähtöjärjestys

Lähtöjärjestys on starttilistan mukainen. Mikäli starttilistassa ei ole lähtöjärjestystä, lähtöjärjestys arvotaan.

Lähtöjärjestys julkaistaan ennen kilpailua seuran internet-sivuilla.

Reikäpelikilpailuissa pelaajat arpovat keskenään ensimmäisen lyöntipaikan aloitusjärjestyksen.

Osanottajamäärä

Kilpailuun otetaan pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kilpailuun voidaan pelaajia ottaa, heidät sijoitetaan jonotuslistalle.

Enimmäismäärä kilpailuun on 120 kilpailijaa.

Kenttä, kilpailumuoto

Kilpailu pelataan kilpailuun ilmoitetulla kentällä.
Kilpailumuoto ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Kilpailumuotoja on esitelty liitteessä ”Kilpailumuodot”

Kilpailusarjat ja käytettävät tiiauspaikat

Ellei toisin mainita, miesten sarja ja naisten sarja.
Ellei juniorisarjoja ole erikseen, poikajuniorit pelaavat miesten sarjassa ja tyttöjuniorit naisten sarjassa.

Ellei toisin mainita, miehet pelaavat keltaisilta ja naiset punaisilta tiiauspaikoilta.
Poikajuniorit alle 12v voivat pelata punaisilta tiiauspaikoilta.

Pelaaja voi osallistua vain yhteen sarjaan.

Tasoitukset

Seuran omien ammattilaisten osallistuminen tasoitukselliseen sarjaan on mahdollista vain jos hänellä on virallinen tasoitus (ei ns. 0-tasoitus).
Kilpailija vastaa ilmoitetun tasoituksensa oikeellisuudesta.
Korkein huomioitava pelitasoitus kilpailuissa on 36 vaikka pelaajalla olisi korkeampi tasoitus.
Kilpailuihin ilmoitetut tasoitusrajat ovat tarkan tasoituksen mukaisia.

Kilpailun Tuomari

Kilpailun johtaja toimii myös kilpailun tuomarina. Sen lisäksi kilpailuun saattaa olla nimetty myös tuomareita.

Pelinopeus, hidas peli

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatark­kai­lussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

                                                                   Lyöntipeli                            Reikäpeli
Ensimmäinen rikkomus:                         Varoitus                                    Varoitus
Toinen rikkomus:                                      Yksi rangaistuslyönti             Reiän menetys
Kolmas rikkomus:                                     Kaksi rangaistuslyöntiä         Reiän menetys
Neljäs rikkomus:                                       Kilpailusta sulkeminen          Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit tai kilpailun johtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa kun tuomarin tai kilpailun johtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä pelaavan ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

Anti-Doping

Kilpailussa noudatetaan Suomen Antidopingtoimikunnan, ADT ry:n vahvistamaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Kuljetus

Kilpailussa täyden kierroksen aikana kaikkien pelaajien tulee kulkea jalkaisin.
Moottorikäyttöiset kärryt sallittu, golfauton käyttö kielletty.

Kilpailutoimikunnan päätöksellä auton tai muun kuljetusvälineen käyttö voidaan kuitenkin sallia seuran sisäisissä kilpailuissa, myös joissakin seuraotteluissa. Tällöin siitä on maininta kilpailukutsussa.

Pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi *)

Yksi pitkä sireenin ääni:                          Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin ääntä:           Pelin keskeytys
Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä:            Peli jatkuu

Mahdollisen vaarallisen tilanteen sattuessa kaikki harjoitusalueet on suljettu ja pelaaja EI SAA harjoitella kyseisillä alueilla ennen kuin siihen annetaan lupa.
Keskeyttäessään pelin pelaajan on muualla kuin reikien välissä merkittävä pallonsa.

Matkapuhelinten käyttö *)

Matkapuhelimen käyttö on sallittu ainoastaan puhelinominaisuuden osalta ja vain tuomariin yhteyttä otettaessa tai hätätilanteessa. Puhelin on pidettävä äänettömällä tai ainakin niin hiljaisin asetuksin esimerkiksi golfbägissä, että se ei missään olosuhteissa häiritse kanssapelaajia.
Puhelimen käyttö etäisyysmittarina on sallittu kuten myös tulosten kirjaamiseen.

Etäisyysmittarit ja mittalaitteet *)

Vain etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on sallittu.

*) rangaistus kuten paikallissäännön rikkominen: kaksi rangaistuslyöntiä.

Tuloskortit

Tuloskortit palautetaan heti kierroksen jälkeen pelitoimistoon.

Tasatulosten ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteessa voittaa pienemmällä tarkalla tasoituksella pelaava. Mikäli tasoitukset ovat samat, noudatetaan tasoituksettoman kilpailun ratkaisutapaa.

Tasoituksettomien kilpailuiden tasatulokset ratkaistaan ns. matemaattisen menetelmän mukaisesti, ts. tuloskortin viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 ja 72 reiän kilpailuissa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan yleensä palkinnot vähintään kolmelle parhaalle kussakin sarjassa. Palkintojen jaossa kolmen parhaan palkinnot sarjoittain jaetaan tai toimitetaan voittajilleen, muiden sijojen palkinnot siirtyvät eteenpäin tuloslistassa seuraaville palkintojen jaossa paikalla oleville, mikäli kyseisen palkinnon voittaja ei ole paikalla palkintojen jaossa.

Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa.

Sarjoittain osallistujamäärän mukaisesti palkitaan 2-6 pelaajaa.

Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi kun palkintojen jaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset on laitettu klubin terassin ilmoitustaululle.

Muuta:

Kentällä on metallipiikkikielto.

Lyöntipelissä kahden reiän välillä kilpailija saa harjoitella viimeksi pelatulla viheriöllä tai sen välittömässä läheisyydessä jos se ei hidasta peliä.

Paikallissäännöt: Paikallissäännöt ovat nähtävissä kentän toimistossa ja seuran nettisivuilla sekä 1. tiin ilmoitustaululla sekä lyhennettynä tuloskortissa.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli                         Reiän menetys
Lyöntipeli                         Kaksi lyöntiä

Siirtosääntö (siirtosäännön ollessa voimassa, ilmoitetaan erikseen):

Siirtosääntö on voimassa lyhyeksi leikatulla yleisellä pelialueella. Siirto-oikeus max 20cm.

Kun pallo on missä tahansa yleisen pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään 20 cm päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja pallo on asettamisen jälkeen pelissä (sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.

Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten pyörittämällä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.

Hake

Hakkeella peitetyt alueet puiden juurella ovat kentän oleellisia osia. Irralliset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja. Jos pelaaja hakepalaa poistaessaan aiheuttaa pallon liikkumisen on seurauksena yksi rangaistuslyönti (sääntö 23).

Caddiet

Pelaaja ei voi olla samalla kilpailukierroksella toiselle pelaajalle caddiena.

Juniorisarjoissa voi caddienä toimia vain sarjan ikärajat täyttävä henkilö. Pelaajien vanhempia koskevat FJT:n käyttäytymissäännöt.

Osallistumalla St. Laurence Golfissa järjestettäviin kilpailuihin ja tapahtumiin, hyväksyt sen, että nimesi näkyy kilpailun/tapahtuman osallistujalistalla, lähtölistalla ja tulosluettelossa.

Kenttäennätykset

Kalkki-Petteri

Lukas Eriksson 65 (2009)
Joona Mäenpää 65 (2016)
Otto Tolvanen 65 (2018)

Pyhä Lauri

Niklas Virta 64 (2010)

Ympäristöpolitiikkamme