Sääntötoimikunta

Petteri Aittola, puheenjohtaja – Aluetuomari

Reima Helminen – Avustava liittotuomari

Erkko Einiö – Seuratuomari

Sääntötoimikunnan vastuut:

● Vastaa ja johtaa seuran sisäillä
tapahtuvaa sääntökoulutusta, ja
tarjoaa tuomareille
harjoittelumahdollisuuksia; asettaa
tuomarin/-t seuran kilpailuihin

● Laatii ja päivittää paikallissäännöt
tarpeen vaatiessa ja aina uusien
sääntöjen tultua voimaan ja
tarkastaa kentän merkinnät yhdessä
kenttämestarin kanssa

● Seuraa tasoitusten kehitystä ja
niiden olemista pelaajien taitojen
mukaisia, jotta kilpaileminen olisi
tasapuolista ja reilua hcp-kilpailuissa

● Järjestää sääntökoulutusta jäsenistölle
erilaisissa tapahtumissa; tuomarikurssit
(SGL), sääntöluennot, sääntökävelyt ja
käytännön rastikoulutusta golfkursseille

● Opastaa jäsenistöä sääntöjen
noudattamisessa pelatessaan ja kysyttäessä
● Katselmoi paikallissäännöt vuosittain ja
varmistaa yhdenmukaisuuden MPS:hin aina
uusien sääntöjen tullessa voimaan ennen
kauden alkua

● Seuraa seuran kilpailutuloksia ja niissä
käytettyjä tasoituksia

● Laatii kilpailumääräykset yhdessä
kilpailutoimikunnan sekä toiminnanjohtajan
kanssa ja vastaa kentän merkkauksesta mm.
Seuranmestaruuskilpailuissa

Sääntökoulutus 2024

● Seuratuomarikurssi
27.4.2024

● Sääntökävelyt
Kesäkuu- viikoittain

● Sääntöilta syksyllä
Mitä kesällä tapahtui?
Ajankohta myöhemmin