ST. LAURENCE GOLF OY VOITTI YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN VÄLIAIKAISTA TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOA KOSKEVAN ASIAN

MyGolf Oy on nostanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa St. Laurence Golf Oy:tä vastaan kanteen, jossa se on vaatinut käräjäoikeutta julistamaan St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksessa 14.11.2022 tehdyn pöytäkirjan 7 kohdan mukaisen päätöksen pätemättömäksi tai mitättömäksi osakeyhtiölain vastaisena siltä osin kuin se koskee peliohjesäännön hyväksymistä vuodelle 2023.  MyGolf Oy on kanteessaan pyytänyt mm., että käräjäoikeus määrää väliaikaisesti täytäntöönpanon kiellon St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksen 14.11.2022 päätökselle koskien pelioikeuksien käytön rajoittamista sekä peliajan varaamisen rajoittamista niiden pelioikeuksien haltijoiden osalta, jotka eivät itse omista osakkeita vaan ostavat pelilippuja tai vuokraavat pelioikeutta vuonna 2023. Käräjäoikeus hylkäsi 14.7.2023 antamallaan päätöksellä MyGolf Oy:n vaatimuksen väliaikaisesta täytäntöönpanon kiellosta mm. sillä perusteella, että MyGolf Oy on kanteessaan vaatinut St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi tai mitättömäksi ja yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanon kiellon määrääminen merkitsisi käytännössä, että MyGolf Oy saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia sitä oikeutta, jota se pääasian kanteellaan vaatii, minkä vuoksi turvaamistoimen myöntämiselle tällaisissa etukäteisnautintatilanteissa on asetettava muihin turvaamistoimiin nähden suuremmat vaatimukset. Käräjäoikeus katsoi, että St. Laurence Golf Oy:n vetoamien seikkojen vuoksi MyGolf Oy väite osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden loukkaamisesta on tullut siinä määrin epävarmaksi, ettei edellytyksiä väliaikaiselle täytäntöönpanon kiellolle ollut. Lisäksi käräjäoikeus totesi päätöksessään, että MyGolf Oy ei ole esittänyt, millä tavalla sen oikeus vaarantuu, mikäli sen vaatimaa kieltoa ei määrätä ja että St. Laurence Golf Oy on sen sijaan tuonut esille, että mahdollisesta kiellon määräämisestä aiheutuisi sille ja sen osakkeenomistajille kohtuutonta haittaa.

 

MyGolf Oy on edellä mainitun kanteen lisäksi nostanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa St. Laurence Golf Oy:tä vastaan kanteen, jossa se on vaatinut käräjäoikeutta julistamaan St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksessa 9.11.2021 tehdyn pöytäkirjan 7 kohdan mukaisen päätöksen pätemättömäksi tai mitättömäksi osin kuin se koskee peliohjesäännön hyväksymistä vuodelle 2022. MyGolf Oy on pyytänyt, että yllä mainitut kanteet koskien yhtiökokousten 9.11.2021 ja 14.11.2022 päätösten moitteita käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus katsoi, että asioiden yhdistäminen pitkittäisi niin merkittävästi aiemmin vireille tulleen yhtiökokouksen päätöksen 9.11.2021 moitekanteen käsittelyä, ettei yhdessä käsittelyn voida katsoa edistävän sen käsittelyä ja hylkäsi 14.7.2023 antamallaan käsittelyratkaisulla myös MyGolf Oy:n pyynnön kanteiden käsittelystä samassa oikeudenkäynnissä.

 

MyGolf Oy voi pyrkiä valittamaan käräjäoikeuden päätöksistä hovioikeudelle.

• Lisää uutisia •

01.03.2024

Talvi on ollut pitkä ja runsasluminen. Lunta on ollut parhaimmillaan lähes 60 cm. Pysyvä lumipeite saatiin jo marraskuun puolella. Talven aikana koettiin myös useiden päivien kovia pakkasjaksoja. Talven aikana on

13.02.2024

Talvihallikortit alennettuun hintaan Aikuiset 80€ / Juniorit 40€ Kortin voit hankkia toimistolta sen aukioloaikoina. Tarvittaessa myös etälataus klubikorttiin on mahdollinen.

30.01.2024

St. Laurence Golfin Rasmus Lindberg on valittu U18 maajoukkueeseen sekä Oskari Hankimo U15 maajoukkueeseen. Onnittelut Rasmukselle ja Oskarille valinnoista! Linkki Golfliiton uutiseen -> https://golf.fi/kilpagolf/team-finland-amatooriryhmat-valittu/