ST. LAURENCE GOLF OY VOITTI YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN VÄLIAIKAISTA TÄYTÄNTÖÖNPANON KIELTOA KOSKEVAN ASIAN

MyGolf Oy on nostanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa St. Laurence Golf Oy:tä vastaan kanteen, jossa se on vaatinut käräjäoikeutta julistamaan St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksessa 14.11.2022 tehdyn pöytäkirjan 7 kohdan mukaisen päätöksen pätemättömäksi tai mitättömäksi osakeyhtiölain vastaisena siltä osin kuin se koskee peliohjesäännön hyväksymistä vuodelle 2023.  MyGolf Oy on kanteessaan pyytänyt mm., että käräjäoikeus määrää väliaikaisesti täytäntöönpanon kiellon St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksen 14.11.2022 päätökselle koskien pelioikeuksien käytön rajoittamista sekä peliajan varaamisen rajoittamista niiden pelioikeuksien haltijoiden osalta, jotka eivät itse omista osakkeita vaan ostavat pelilippuja tai vuokraavat pelioikeutta vuonna 2023. Käräjäoikeus hylkäsi 14.7.2023 antamallaan päätöksellä MyGolf Oy:n vaatimuksen väliaikaisesta täytäntöönpanon kiellosta mm. sillä perusteella, että MyGolf Oy on kanteessaan vaatinut St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi tai mitättömäksi ja yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanon kiellon määrääminen merkitsisi käytännössä, että MyGolf Oy saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia sitä oikeutta, jota se pääasian kanteellaan vaatii, minkä vuoksi turvaamistoimen myöntämiselle tällaisissa etukäteisnautintatilanteissa on asetettava muihin turvaamistoimiin nähden suuremmat vaatimukset. Käräjäoikeus katsoi, että St. Laurence Golf Oy:n vetoamien seikkojen vuoksi MyGolf Oy väite osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden loukkaamisesta on tullut siinä määrin epävarmaksi, ettei edellytyksiä väliaikaiselle täytäntöönpanon kiellolle ollut. Lisäksi käräjäoikeus totesi päätöksessään, että MyGolf Oy ei ole esittänyt, millä tavalla sen oikeus vaarantuu, mikäli sen vaatimaa kieltoa ei määrätä ja että St. Laurence Golf Oy on sen sijaan tuonut esille, että mahdollisesta kiellon määräämisestä aiheutuisi sille ja sen osakkeenomistajille kohtuutonta haittaa.

 

MyGolf Oy on edellä mainitun kanteen lisäksi nostanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa St. Laurence Golf Oy:tä vastaan kanteen, jossa se on vaatinut käräjäoikeutta julistamaan St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokouksessa 9.11.2021 tehdyn pöytäkirjan 7 kohdan mukaisen päätöksen pätemättömäksi tai mitättömäksi osin kuin se koskee peliohjesäännön hyväksymistä vuodelle 2022. MyGolf Oy on pyytänyt, että yllä mainitut kanteet koskien yhtiökokousten 9.11.2021 ja 14.11.2022 päätösten moitteita käsitellään samassa oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus katsoi, että asioiden yhdistäminen pitkittäisi niin merkittävästi aiemmin vireille tulleen yhtiökokouksen päätöksen 9.11.2021 moitekanteen käsittelyä, ettei yhdessä käsittelyn voida katsoa edistävän sen käsittelyä ja hylkäsi 14.7.2023 antamallaan käsittelyratkaisulla myös MyGolf Oy:n pyynnön kanteiden käsittelystä samassa oikeudenkäynnissä.

 

MyGolf Oy voi pyrkiä valittamaan käräjäoikeuden päätöksistä hovioikeudelle.

• Lisää uutisia •

17.07.2024

Lomakausi on kiivaimmillaan ja se näkyy myös St.Laurence Golfissa – kentät ovat pelaajia lähes täynnä aamusta iltaan. Ja sehän on erittäin hieno juttu! Kenttien kova käyttöaste näkyy myös kentän kulutuksessa

15.07.2024

ST. LAURENCE GOLF TÄLLÄ VIIKOLLA AAMURÄNNI alkaa klo 7-> (kirjaathan itsesi rännivihkoon selkeällä käsialalla) PALLORÄNNI aamun- ja illan palloränni on tarkoitettu omille pelaajille ja heidän vierailleen. Vieraspelaajat ovat tervetulleita pelaamaan

05.07.2024

Nykyinen Pro Erik Myllymäki ilmoitti keväällä lopettavansa opetustehtävät ja siirtyvänsä urheluvälinekauppiaaksi Hämeenlinnan heti kauden päätyttyä. St. Laurence Golfin uudeksi Proksi on valittu 36 vuotias KTM Kristiina Lassila.  Krissen oma golfpolku